Uvod u jezik PYTHON

(priručnik za  predmet "Skript jezici")


© Matematički fakultet

Miljana Mladenović, Duško Vitas

O Python-u
Instalacija
Sintaksa jezika Python
Osnovne osobine
Službene reči
Operatori i njihovi prioriteti
Osnovne algoritamske strukture
Blok naredbi
if struktura
while struktura
Iskazi: break, continue, pass
Tipovi podataka u Python-u
Osnovni i ugradjeni tipovi
Brojevi
Konverzija formata
Neke matematičke funkcije
Neke random funkcije
Niske
Neke funkcije nad niskama
Formatiranje niski
Liste
Torke
Osnovni izrazi sa torkama
Rečnici
Skupovi
Operacije nad skupovima
Datoteke
Funkcije modula os za rad sa datotekama
Funkcije modula os za rad sa folderima
Izuzeci
Funkcije
Moduli
Paketi
Klase
Regularni izrazi
Baze podataka
Primeri u Netbeans-u

Operatori i njihovi prioriteti

 

Operator

opis

**

stepen broja

~    +    -

binarni komplement, znak broja + ili –

*    /    %    //

množenje, deljenje, moduo,celobrojno deljenje

+    -

sabiranje, oduzimanje

>>   <<

levi i desni bit-pomeraj

&

logički 'AND' nad bitovima

^    |

logički 'exclusive OR' , logički ' OR' nad bitovima

<=   <    >   >=

operatori poređenja

<>   ==   !=

operatori jednakosti

=  %=  /= //= -= += *=  **=

operatori dodele vrednosti

is    is not

operatori utvrđivanja identiteta

in    not in

operatori pripadnosti

not   or   and

logički operatori

lambda args:

anonimna funkcija

     

     

Aritmetički operatori:

+  -      *      /      %      **     //

Operatori poređenja:

<  >      <=     >=     ==     != ili <>

Operatori dodele:

=  +=     -=     *=     /=     %=     **=    //=

Operatori nad bitovima:

&  |      ^      ~      <<     >>

Logički operatori:

and or     not

Operatori pripadnosti:

in not in

Operatori provere identiteta:

is is not

 

Beograd, novembar 2010.